Sekretesspolicy

Företaget SIA "SILMOR"

Sekretesspolicy

Sista uppdateringar: 2019/01

Företaget SIA "SILMOR" har åtagit sig att skydda din integritet och konfidentialitet. Sekretess av dina personuppgifter är mycket viktig för oss. Det är företagets SIA "SILMOR":s (nedan – också "oss", "vi" eller "vår") policy att respektera din integritet och konfidentialitet angående all information vi kan samla in från dig på vår webbplats, nämligen http://www.silmor.eu, men också från andra webbplatser som vi äger och hanterar, oavsett om de är tillgängliga via dator, mobil enhet eller annan enhet (nedan – kollektivt "Enhet").

Dessa allmänna principer fastställer principerna för insamling, behandling och användning av personuppgifter från företaget SIA "SILMOR". Denna sekretesspolicyn beskriver vilka typer av personlig information vi samlar in och hur den personliga informationen kan användas och/eller med vilka parter den kan delas. Denna sekretesspolicyn beskriver också hur du kan nå oss för att uppdatera din personliga information, kontrollera användningen av den personliga informationen och ha tillgång till den, eller få svar på frågor du kan ha om vår integritets-/sekretess praxis. Vänligen läs denna sekretesspolicyn noggrant, eftersom genom att få tillgång och använda denna webbplats erkänner du att du förstår och samtycker till villkoren i denna policyn.

Samtycke

Samtycke till datainsamling och bearbetning

Du samtycker härmed till och godkänner till insamling och behandling av din personliga information som beskrivs i denna policyn.

Återkallande av samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till vår insamling och behandling av dina uppgifter och information. Du kan återkalla ditt samtycke genom att maila oss till e-post: info@silmor.eu.

Vilken typ av information samlar vi in?

Personuppgifter (namn, efternamn, e-postadress, telefonnummer osv.) ges frivilligt (förfrågningar, fyllning av kontaktformulär, klagomål osv., personliga CV:n och resuméer, data som tillhandahålls via webbplatsen eller i försäljningsrum och utställningar), som företaget SIA "SILMOR" samlar in för att tillhandahålla tjänster, inkluderade transaktioner med en kund och leverans av varor. Företaget SIA "SILMOR" insamlar också affärskontakt genom att acceptera visitkort. Du kan dock besöka vår webbplats utan att ange sådan information.

När du navigerar på denna webbplats kan viss information passivt samlas in (det vill säga samlas in utan att du aktivt tillhandahåller informationen) med hjälp av olika tekniker. Vi kan passivt samla in och använda information på olika sätt, inklusive:

 – Med hjälp av din webbläsare: Viss typ av information samlas in av de flesta webbläsare, till exempel din datortyp (Windows eller Macintosh), skärmupplösning, operativsystemversion och typ och version av webbläsare. Vi kan samla in liknande information, till exempel din enhetstyp och identifierare, om du använder denna webbplats via en mobil enhet.
 – Webbkakor ("Cookies"): Se nedan.
 – IP-adressen: Din IP-adress är ett nummer som automatiskt tilldelas den dator du använder av din internetleverantör. En IP-adress identifieras och loggas automatiskt i våra serverloggfiler varje gång en användare besöker denna webbplatsen, tillsammans med tidpunkten för besöket och sidan/-er som besökts. Det att samla in IP-adresser är vanlig praxis på internet och görs automatiskt av många webbplatser. Vi använder IP-adresser för att beräkna användningsmängd på webbplatsen, hjälpa till att diagnostisera serverproblem och administrera denna webbplats.
 – Enhetsuppgifter: Vi kan samla in all information om din enhet, till exempel en unik enhetsidentifierare.

Om du besöker våra kontor kan du dyka upp i fältet/skärmen för våra inspelbara säkerhetskameror, vilkets syfte är att skydda individer och egendom.

Vad använder vi dina uppgifter för?

Alla uppgifter som vi samlar in från dig kan användas på alla följande sätt:

 – För att anpassa din upplevelse (din information hjälper oss att bättre klara utföra dina individuella behov.)
 – För att förbättra vår webbplats (vi strävar kontinuerligt efter att förbättra våra webbplatserbjudanden baserade på information och feedback vi får från dig.)
 – För att förbättra kundservice (din information hjälper oss att arbeta mer effektivt och svara på dina kundtjänstförfrågningar och supportbehov.)
 – För att bearbeta och svara på kontaktformuläret
– För att administrera en tävling, kampanj, enkät eller annan funktion
– För våra affärsändamål, till exempel för marknadsföring av nya produkter och tjänster, dataanalys, revisioner, utveckling av nya produkter eller tjänster, drift av vår webbplats, förbättring av våra produkter och tjänster, identifiering av användningstrender för webbplatser

Din information, oavsett av offentlig eller privat, kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller ges till något annat företag på grund av någon som helst anledning, utan ditt samtycke, annat än i fall då uttryckligen anges i denna sekretesspolicyn.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi genomför säkerhetsåtgärder för att upprätthålla säkerheten och konfidentialitet för din personliga information när du anger eller skickar in din personliga information.

Observera dock att ingen dataöverföring via internet är 100% säker och all information som lämnas online kan eventuellt samlas in och användas av andra parter än den avsedda mottagaren. Om du har anledning att tro att din samarbete med oss inte längre är säker, vänligen meddela oss om problemet genom att kontakta oss i enlighet med uppgifter i avsnittet KONTAKTA OSS nedan.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Vi behåller dina personliga uppgifter under den period som krävs för att uppfylla de syften som anges i denna policyn, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag eller för att på annat sätt uppfylla en juridisk skyldighet.

Så får du åtkomst till dina uppgifter, kan redigera eller radera dina data:

För att begära möjligheten att se, ändra eller ta bort dina personuppgifter, vänligen maila till e-post info@silmor.eu. Dessutom kan alla frågor om denna policyn eller dina personuppgifter riktas till e-post info@silmor.eu.

Använder vi webbkakor ("Cookies")?

För att berika din online-upplevelse och göra den så perfekt som möjligt, använder företaget SIA "SILMOR" webbkakor eller "Cookies", liknande tekniker och tjänster som tillhandahålls av andra för att visa personligt innehåll, anpassad reklam och lagra dina inställningar på din dator.

En webbkaka ("Cookie") är en sträng av information som en webbplats lagrar på besökares dator och som besökarens webbläsare ger till webbplatsen varje gång besökaren returnerar till den. Företaget SIA "SILMOR" använder webbkakor ("Cookies") för att hjälpa företaget SIA "SILMOR" identifiera och spåra besökare, deras användning av https://www.silmor.eu och preferenser av deras åtkomst till vår hemsida. Besökare av företagets SIA "SILMOR" webbplats som inte vill ha webbkakor ("Cookies") att placeras på sina datorer bör ställa in sina webbläsare för att vägra webbkakor ("Cookies") innan de använder webbplatser av företaget SIA "SILMOR", med denna nackdelen att vissa funktioner på företagets SIA "SILMOR" webbplatser kanske inte fungerar utan hjälp av webbkakor ("Cookies").

Genom att fortsätta att navigera på vår hemsida utan att ändra dina cookieinställningar (inställningar angående webbkakor), bekräftar du härmed och godkänner företagets SIA "SILMOR" användning av webbkakor ("Cookies").

Visar eller ger vi någon information till externa parter?

Vi säljer inte, ger inte och överför inte på någon som helst sätt dina personliga uppgifter varken information till externa parter, utom när det krävs enligt lag. Detta villkor inkluderar inte betrodda tredje parter som hjälper oss att genomföra arbete med vår webbplats, bedriva vår verksamhet eller ge tjänster till dig (som f ex webbhotell och moderering, webbhotell för mobilapplikationer, dataanalys, infrastruktur, IT-tjänster, e-posttjänster, marknadsföringstjänster, revisionstjänster och andra tjänster).

Ändringar i vår Sekretesspolicy

Även om de flesta förändringar sannolikt kommer att vara små, kan företaget SIA "SILMOR" ändra sin sekretesspolicy ibland och efter företagets SIA "SILMOR" eget gottfinnande. Företaget SIA "SILMOR" uppmuntrar sina besökare att kontrollera denna sidan för alla eventuella ändringar i sekretesspolicyn. Din vidare användning av denna webbplats efter ändringar i denna sekretesspolicyn kommer att utgöra din acceptans av sådana ändringar.

KONTAKTA OSS

Om det finns några frågor angående denna policyn kan du kontakta oss med hjälp av uppgifter nedan.

SILMOR
Brivibas gatve 323
Riga, LV 1006, Lettland

info@silmor.eu