Privaatsuseeskirjad

SIA SILMOR

Privaatsuseeskirjad

Viimati uuendatud: 01.2019

SILMOR on pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele. See on meile oluline. SILMORi (samuti meie, meile või meid) põhimõte on austada teie privaatsust seoses mis tahes teabega, mida me teie kohta veebilehe http://www.silmor.eu või muude meile kuuluvate või meie kasutatavate saitide kaudu koguda võime, olenemata sellest, kas külastate neid lehti arvuti, mobiiliseadme või mis tahes muu seadme kaudu (ühiselt seade).

Nende üldiste eeskirjadega kehtestatakse SILMOR ltd. poolsed isikuandmete kogumise, töötlemise ja kasutamise põhimõtted. Need eeskirjad kirjeldavad seda, milliseid isikuandmete tüüpe me kogume, kuidas isikuandmeid kasutada võib ja/või kellega tohime neid jagada. Samuti kirjeldavad eeskirjad, kuidas saate meiega ühendust võtta, et oma isikuandmeid uuendada, neile ligi pääseda või nende kasutust kontrollida, samuti selleks, et saada vastuseid küsimustele, mis teil võivad tekkida seoses meie privaatsustavadega. Palun lugege need eeskirjad hoolikalt läbi, kuna sellele lehele tulles ja seda kasutades kinnitate, et mõistate nendes eeskirjades sätestatud tingimusi ning nõustute nendega.

Nõusolek

Nõusolek andmete kogumise ja töötlemisega

Siinkohal nõustute oma isikuandmete kogumise ja töötlemisega vastavalt siinsetes eeskirjades kirjeldatule.

Nõusoleku tagasivõtmine

Teil on õigus võtta oma nõusolek meiepoolseks isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks igal hetkel tagasi. Võite oma nõusoleku tagasi võtta, saates meile e-kirja aadressil info@silmor.eu.

Millist teavet me kogume?

Isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber jne) antakse vabatahtlikult (küsitlustele vastamise, kontaktivormi täitmise, kaebuste, elulookirjelduse jms esitamise ning veebilehtedel või müügisaalides ja näitustel jagamise teel) ja SILMOR kogub neid teenuste osutamisel, sealhulgas kliendiga tehingu sooritamisel ja kaupade tarnimisel. Samuti kogub SILMOR ärikontakte visiitkaarte vahetades. Sellegipoolest võite meie saite külastada, ilma et peaksite sellist teavet sisestama. Kui saidil ringi liigute, võidakse teatud andmeid erinevate tehnoloogiate abil passiivselt koguda (see tähendab ilma, et te niisugust teavet aktiivselt esitaksite). Võime teavet passiivselt koguda ja kasutada erinevatel viisidel, sealhulgas alljärgnevatel.

 Veebilehitseja kaudu. Teatud andmeid koguvad enamik veebilehitsejaid, näiteks arvuti tüüp (Windows või Macintosh), ekraani resolutsioon, operatsioonisüsteemi versioon, veebilehitseja tüüp ja versioon. Võime koguda sarnast teavet, näiteks seadme tüübi ja tunnuse kohta, kui külastate seda saiti mobiiliseadme kaudu.
 Küpsised. Vt allpool.
 IP-aadress. Teie IP-aadress on number, mis määratakse kasutatavale arvutile automaatselt teie internetiteenuse pakkuja poolt. IP-aadress tuvastatakse ja registreeritakse automaatselt meie serveri logifailides, kui kasutaja seda saiti külastab. Samuti registreeritakse külastuse aeg ja külastatav(ad) leht (lehed). IP-aadressi kogumine on Internetis standardtoiming ja seda teeb automaatselt hulk veebilehti. Kasutame IP-aadresse sellistel eesmärkidel nagu saidi kasutusmäärade arvutamine, serveriprobleemide diagnoosimine ja saidi haldamine.
 Seadme teave. Võime koguda teavet teie seadme kohta, näiteks hankida ainulaadse serveri tunnuse.

Kui külastate meie kontoreid, võite ilmuda meie salvestavate turvakaamerate vaatevälja, mille eesmärk on kaitsta isikuid ja vara.

Milleks me teavet kasutame?

Mis tahes teavet, mida kogume, võidakse kasutada mõnel alljärgneval viisil.

 Teie kogemuse isikupärastamine (teie jagatav teave aitab meil paremini vastata teie individuaalsetele vajadustele).
 Meie saidi täiustamine (püüdleme pidevalt oma veebipakkumiste täiustamise poole, tuginedes sealjuures teilt saadud teabele ja tagasisidele).
 Klienditeeninduse täiustamine (teie jagatav teave aitab meil tõhusamalt vastata teie klienditeenindustaotlustele ja klienditoe vajadustele).
 Kontaktivormide töötlemine ja neile vastamine.
 Võistluse, kampaania, küsitluse vms haldamine.
 Meie ärilised eesmärgid, näiteks uute toodete ja teenuste turundamine, andmeanalüüs, auditid, uute toodete või teenuste arendamine, meie saidi käitamine, toodete ja teenuste täiustamine, saidi kasutussuundumuste kindlakstegemine.

Teie andmeid (olenemata sellest, kas need on avalikud või mitte) ei müüda, vahetata, edastata ega anta mis tahes muule ettevõttele mitte mingil juhul ilma teie nõusolekuta, välja arvatud siis, kui see on selgelt siinsetes eeskirjades sätestatud.

Kuidas me teie andmeid kaitseme?

Rakendame turvameetmeid, mis on loodud selleks, et kaitsta teie isikuandmete turvalisust alati, kui selliseid andmeid sisestate või esitate.

Juhime siiski tähelepanu, et mitte ükski Interneti teel toimuv edastamine ei ole 100% turvaline ja mis tahes avalikustatud andmeid võivad potentsiaalselt koguda ja kasutada muud pooled kui nende ettenähtud vastuvõtja. Kui teil on alust arvata, et teie suhtlus meiega ei ole enam turvaline, siis palun teavitage meid probleemist viivitamatult, võttes meiega ühendust vastavalt allolevale jaotisele VÕTA MEIEGA ÜHENDUST.

Kui kaua me teie andmeid säilitame?

Säilitame teie isikuandmeid niikaua, kui see on vajalik siinsetes eeskirjades toodud eesmärkide täitmiseks, välja arvatud juhul, kui seadusest tulenevalt on vajalik või lubatud pikem säilitusaeg või kui peame neid säilitama kauem, et täita muul viisil oma seadusest tulenevat kohustust.

Kuidas oma andmetele ligi pääseda, neid muuta või kustutada

Oma isikuandmete vaatamise, muutmise või kustutamise taotlemiseks saatke meile palun e-kiri aadressil info@silmor.eu. Lisaks sellele võite mis tahes nende eeskirjade või oma isikuandmetega seotud küsimused saata aadressil info@silmor.eu.

Kas me kasutame küpsiseid?

Teie internetikogemuse rikastamiseks ja täiustamiseks kasutab Silmor küpsiseid ning sarnaseid tehnoloogiaid ja teenuseid, mida pakuvad kolmandad osapooled, et kuvada isikupärastatud sisu, sobivaid reklaame ja salvestada teie arvutis teie eelistused.

Küpsis on teabekatke, mille veebileht salvestab külastaja arvutisse ja mille külastaja veebilehitseja edastab veebilehele alati, kui külastaja sellele naaseb. Silmor kasutab küpsiseid, et aidata tuvastada ja jälgida külastajaid, nendepoolset veebilehe https://www.silmor.eu/ kasutamist ja nende veebilehe külastamise eelistusi. Silmori külastajad, kes ei soovi, et nende arvutisse salvestataks küpsiseid, peaksid seadistama oma veebilehitsejad viisid, mis keelavad küpsiste kasutamise, tehes seda enne Silmori veebilehtede külastamist. Sealjuures tuleb arvestada, et niisugusel juhul ei pruugi teatud Silmori veebilehtedel kasutatavad funktsioonid nõuetekohaselt toimida.

Kui jätkate meie veebilehel liikumist ilma küpsiste seadeid muutmata, nõustute te Silmoripoolse küpsiste kasutamisega.

Kas me avalikustame teavet välistele partneritele?

Me ei müü, vaheta ega edasta muul viisil välistele osapooltele teie isikuandmeid muul juhul kui siis, kui selline vajadus tuleneb seadusest. See ei hõlma usaldatud kolmandaid osapooli, kes aitavad meid meie veebilehe käitamisel, äritegevusekorraldamise või teile teenuste osutamisel, näiteks veebilehe majutamisel ja haldamisel, mobiilirakenduse majutamisel, andmeanalüüsis, infrastruktuuri pakkumisel või IT-teenuste, e-posti teenuste, reklaamiteenuste, audititeenuste ja muude teenuste osutamisel.

Privaatsuseeskirjade muutmine

Kuigi peamiselt on tegemist pisimuuatustega, võib Silmor siiski oma privaatsuseeskirju aeg-ajalt muuta, tehes seda üksnes enda äranägemisel. Silmor soovitab külastajatel seda lehte sageli vaadata, et olla kursis privaatsuseeskirjadesse tehtud muudatustega. Kui jätkate veebilehe külastamist pärast mis tahes muudatuste tegemist privaatsuseeskirjadesse, loetakse seda teie niisuguste muudatustega nõusolekuks.

Võta meiega ühendust

Kui teil on nende eeskirjadega seoses mis tahes küsimusi, võite meiega ühendust võtta, kasutades allesitatud teavet.

SILMOR
Brīvības gatve 323
Rīga, LV 1006, Latvija

info@silmor.eu